Olen Sara Saramäki, 30-vuotias keskustanvihreä kaupunkipoliitikko ja kahden lapsen äiti Espoon Latokaskesta. Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021 Espoossa. Toimin Espoossa varakaupunginvaltuutettuna ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Olen perhevapaalla työstäni eduskunta-avustajana. Koulutukseni on valtiotieteiden maisteri Eurooppa-politiikassa.

Kokemukseni Espoon kaupunkipolitiikassa ja työni kansanedustajan ja ministerin avustajana ovat opettaneet pärjäämään politiikassa ja antaneet verkostoja. Into työhön yhteisten asioiden hyväksi on vain kasvanut. Sain kuntavaaleissa 2017 Espoossa 403 ääntä. Eduskuntavaaleissa 2019 sain Uudellamaalla 904 ääntä.

Miten toimin politiikassa?

Haluan tehdä politiikkaa, joka luottaa ihmisiin ja kannustaa yritteliäisyyteen.

Haluan kuunnella ja keskustella. Keskittyä ratkaisuihin riitelyn sijaan. Tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Oppia muiden ajattelusta.

Kokeneen kilpaurheilijan luonteella olen tottunut uurastamaan sinnikkäästi tavoitteideni eteen.

Politiikassa minulle tärkeitä asioita ovat luonto, kestävä kehitys, liikunta, tasa-arvo, koulutus, kansainvälisyys, lähipalvelut ja perheystävällinen yhteiskunta.

Lapsiystävällisempi Suomi

Laadun on oltava etusijalla varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Perheystävällinen työelämä syntyy joustoista, joita osa-aika- ja etätyö mahdollistavat. Perhevapaauudistus on perheiden ehdoilla, ei vain työelämän. Tavoitteena on oltava lapsen etu ja oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa. Lapsiperheköyhyys vaatii toimia, jotka on suunnattu pienituloisille ja yksinhuoltajaperheille.

Puhtaampi luonto tuleville sukupolville

Vaalitaan luontoa, myös kaupungeissa. Monimuotoiset metsät ovat paitsi hiilinielu, myös huolinielu, jossa oleskelu tutkitusti lisää hyvinvointia. Muovinkierrätys on saatava luontevaksi osaksi arkea helpoilla keräyspisteillä. Lähiruoka ja ympäristöystävälliset valinnat on tehtävä helpoksi kuluttajalle ja sataava painopisteiksi julkisiin hankintoihin. Tehdään Suomesta ilmastonmuutoksen hillitsemisen edelläkävijä. Suositaan kestävää ja ilmastoystävällistä puurakentamista. Meidän on päästävä irti fossiilitaloudesta uusiutuvilla energiamuodoilla ja energiatehokkuudella.

Kohti paremminvointiyhteiskuntaa

Arkeen tarvitaan lisää liikettä: Kannustetaan liikuntaan ja kehitetään lähiliikuntapaikkoja, ulkoilureittejä ja kansallispuistoja. Tarvitaan harrastustakuu, jotta jokaisella lapsella ja ikääntyneellä on mahdollisuus harrastukseen perheen varallisuudesta riippumatta. Ennaltaehkäisevään tukeen on panostettava. Huolehditaan hoitoonpääsystä ja tarjotaan keskusteluapua kouluissa ja työpaikoilla. Huolenpitäjistä on huolehdittava. Omaishoitajien, vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden jaksaminen on edellytys hyvälle hoidolle.

Uskon tulevaisuuteen. Usko sinäkin. Äänestä.

Lue lisää teemoistani Vaaliteemat-sivulta.

Raikkaudella,

Sara Saramäki


Tule mukaan kampanjaan!

Suosittelisitko minua somessa, jakaisitko nipun esitteitäni naapurustossasi, tiedätkö parhaan paikan tienvarsimainoksen pystyttämistä varten tai tulisitko seurakseni johonkin tapahtumaan? Ota yhteyttä, jos haluat tulla mukaan iloiseen tukitiimiini!