Kort på svenska

Vem är jag?

Jag är Sara Saramäki, en 31-årig riksdagsassistent för riksdagsledamöter Matti Vanhanen och Hanna Kosonen. Jag bor i Ladusved, Esbo, med min make och våra två barn födda i 2018 och 2020. Min utbildning är Master i Europa-politik vid Helsingfors universitet.

I kommunalvalet 2021 i Esbo fick jag 660 röster och blev vald till ledamot i stadsfullmäktige, suppleant i stadsstyrelse och medlem i lokal- och bostadssektionen. I 2017 ställde jag upp för första gången i kommunalval i Esbo och fick 403 röster. Jag blev vald till Esbo stadsfullmäktige som suppleant och till stadsplaneringsnämnden. I 2019 var jag kandidat i riksdagsval på Nyland och fick 904 röster.

Mitt modersmål är finska men jag har varit på utbyte i Sverige under gymnasiet och har avlagt kandidatexamen på svenska i Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (pol. kand. 2014). Dessutom har jag varit på utbyte i Tyskland där jag studerade ekonomi och internationell politik på tyska i ett år (2012-2013) och i USA där jag studerade politisk kommunikation i en termin (2016).

Tidigare har jag jobbat t.ex. som kommunikationskonsultant och som praktikant till MEP Anneli Jäätteenmäki (center) samt haft olika kundservice- och försäljningsjobb under sommaren och vid sidan av studierna.

På min fritid orienterar jag på tävlingsnivån, motionerar aktivt även på många andra sätt, reser och slukar böcker. Därtill har jag varit (och är) aktiv t.ex. i invånar-, idrotts-, ungdoms- och studerandeföreningar.

Min politik

Jag är samarbetsvillig över partigränser, snabb på att lära mig nytt och beredd på att arbeta hårt för den förändring jag vill se. Esbo behöver fullmäktiga på alla ålder: även oss som är under 30. Jag har tre vallöften:

  1. Jag lovar att sätta mig djupt in innan jag tar beslut samt besöka olika stadsdelar runt Esbo regelbundet för att lyssna på lokala invånare.
  2. Jag lovar att samarbeta över partigränser till exempel för att omedelbart lösa mögelproblem i skolor och för att rädda Esbo centralpark.
  3. Jag lovar att alltid om jag motsätter mig någonting så har jag en alternativ lösning för det.

Mina valteman

  1. En välmående vardag: Jag vill lösa mögelproblem i skolor, rädda närskogarna och trygga idrotts- och motionsmöjligheterna runt Esbo.
  2. Mer gemenskap i vardagen: Jag vill ge bättre möjligheter för invånare att delta i stadsplanering, säkerställa eftermiddagsklubbar för ettor och tvåor och minska de äldres ensamhet.
  3. En smidigare vardag: Jag vill skapa ett brett och tryggt cykelbanenät samt jobba för billigare HRT-biljetter och för en fungerande anslutningsparkering till spårtrafik.