Talousarvioaloite: Määräraha koko kaupunkia koskevan osallistuvan budjetoinnin käyttöön Espoossa

Espoo-tarinassa on kirjattu, että asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen osallistumista edistetään Espoossa. Päämääränä on kaikkien Espoo, kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähitekeminen ja omatoimisuus sekä vaikuttamisen, demokratian ja päätöksenteon kehittyminen.

Yksi tapa osallistaa kuntalaisia kunnan talouden suunnitteluun on osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto. Asukkaat otetaan siinä mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä investoinneista tai palveluista. Osallistuvaa budjetointia voidaan soveltaa periaatteessa kaikkien kunnalle kuuluvien tehtävien suunnitteluun ja niitä koskevaan päätöksentekoon.

Espoossa on tehty osallistuvan budjetoinnin pilottihankkeita pienessä mittakaavassa. Niistä saadun hyvien kokemusten takia osallistuvaa budjetointia on päätetty jatkaa. 

Yksi osallistuvan budjetoinnin tapa on osoittaa määrärahoja koko kunnan tai toimialan budjetista asukkaiden suunniteltavaksi ja päätettäväksi. 

Helsingissä on vuonna 2018 aloitettu osallistuva budjetointi, jossa kaupunki avaa vuosittain noin 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Osallistuvan budjetoinnin summat jakautuvat suurpiireittäin asukasmäärän perusteella. Lisäksi viidesosa budjetista varataan koko kaupunkia koskevien ideoiden toteuttamiseen. Ideoita voivat antaa kaikki ikään tai asuinpaikkaan katsomatta.

Kaupungin toimialat käyvät annetut ideat läpi ja tekevät niistä budjettiarvion. Toteuttamiskelpoiset ideat siirtyvät äänestykseen. Äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät helsinkiläiset voivat äänestää. Äänestys toteutetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Valittujen ehdotusten toteutuksesta vastaa kaupunki.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoon vuoden 2020 talousarviossa varataan määräraha koko kaupunkia koskevan osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen.

Espoossa 25.2.2019

Sara Saramäki (kesk.) ja muut Espoon Keskustan valtuutetut

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *