Vaaliteemat

Minulle tärkeitä asioita politiikassa ovat muun muassa luonto, liikunta, kestävä kehitys, tasa-arvo, sivistys, lähipalvelut, yhteisöllisyys,  lapsiperheet ja sujuva liikenne.

Vaaliteemani eduskuntavaaleissa 2019 Uudellamaalla

Eduskuntavaaliteemat täydentyvät vielä lähiviikkoina, mutta tässä on joitakin avainteemojani:

Ilmastonmuutoksen torjunta

  • Suomi kokoaan suurempana ilmastovaikuttajana maailmalla: meiltä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan
  • Irti fossiilisista polttoaineista, kohti uusiutuvaa energiaa
  • Valtiontukea kiertotalouden ja puhtaan teknologian tutkimukseen ja investointeihin

Ympäristöstä huolehtiminen

  • Monimuotoinen lähiluonto ja puhdas Itämeri
  • Muovin vähentäminen, kierrättäminen ja korvaaminen biotuotteilla
  • Kestävä ja puhdas kotimainen ruoantuotanto

Perheiden Suomi

  • Laadukas varhaiskasvatus
  • Lapsiystävällinen Suomi, perheystävällinen työelämä
  • Perhevapaauudistus, joka lisää joustavuutta ja tasa-arvoa ja parantaa lapsiperheiden toimeentuloa

Elinvoimainen Uusimaa

  • Lähipalvelut ja hyvät liikenneyhteydet koko Uudellamaalla
  • Tunnin juna Espoo-Lohja-Salo ja kaupunkiraide Espoon keskukseen
  • Uusimaa koulutuksen, innovaatioiden ja kansainvälisyyden kehtona

Terveyden edistäminen

  • Liikunnallinen elämäntapa osaksi arkea
  • Jaksamisen ja mielenterveyden tukeminen
  • Voimaa vanhuuteen – ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Vaaliteemani kuntavaaleissa 2017 Espoossa

Hyvinvoiva arki

   • Ratkaistaan homekouluongelmat
   • Pelastetaan lähimetsämme
   • Turvataan lähiliikuntamahdollisuudet
   • Pienet ryhmä- ja luokkakoot takaavat laadukkaan opetuksen
  • Edistetään kestävää kehitystä

Yhteisöllisempi arki

   • Asukkaat tietävät parhaiten: lähiyhteisöt paremmin mukaan kaupunkisuunnitteluun
   • Edistetään yrittäjyyttä: tuki, neuvonta ja kaupungin yhteiskäyttötiloja start-upeille
   • Annetaan mahdollisuus elävään kaupunkikulttuuriin, -tapahtumiin ja -aktiivisuuteen ruohonjuuritasolla
  • Vähennetään ikääntyvien yksinäisyyttä esimerkiksi tarjoamalla ryhmäasumista

Sujuvampi arki

   • Pyörätieverkosto kuntoon
   • HSL-lippuhinnat halvemmaksi
   • Laaditaan kattavat joukkoliikenneyhteydet matkustajien toiveiden mukaan
   • Toimiva liityntäpysäköinti autoille ja pyörille
  • Lapsille mahdollisuus lähipäivähoitoon, lähikouluihin ja iltapäiväkerhoihin