Vaaliteemat

Vaaliteemani eduskuntavaaleissa 2019 Uudellamaalla

Millainen kansanedustaja haluan olla?

Olen eteenpäinkatsova optimisti.
Haluan tehdä politiikkaa, joka luottaa ihmisiin ja kannustaa yritteliäisyyteen.
Haluan kuunnella ja keskustella. Keskittyä ratkaisuihin riitelyn sijaan. Tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Oppia muiden ajattelusta.

Kokeneen kilpaurheilijan luonteella olen tottunut uurastamaan sinnikkäästi tavoitteideni eteen. Politiikassa minulle tärkeitä asioita ovat luonto, kestävä kehitys, liikunta, tasa-arvo, koulutus, kansainvälisyys, lähipalvelut ja perheystävällinen yhteiskunta.

Uskon tulevaisuuteen. Usko sinäkin. Äänestä.

Mistä rahat?

Työllisyyden kasvu. Työntekoon kannustava perusturva.
Työperäinen maahanmuutto. Pidemmät työurat. Haittaverojen korotus.
Tehottomaksi todettujen ja ympäristölle haitallisten yritystukien leikkaus.

Lapsiystävällisempi Suomi

 • Laatu etusijalla varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Pienemmät ryhmäkoot, riittävästi pätevää henkilökuntaa sekä terveet ja turvalliset tilat lähellä lapsen kotia.
 • Perheystävällinen työelämä syntyy joustoista. Osa-aikatöiden ja etätöiden kulttuuri Suomeen. Perhevapaiden käyttö joustavaksi lapsen ensimmäisiin kouluvuosiin asti.
 • Perhevapaauudistus perheiden ehdoilla, ei vain työelämän. Tavoitteena lapsen etu ja oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa. Isyysvapaat pidemmiksi, muttei äitiys- ja vanhempainvapaiden kustannuksella. Kotihoidon tuen taso suuremmaksi alussa ja portaittain pienemmäksi loppua kohden.
 • Lapsiperheköyhyys vaatii toimia. Kohtuuhintainen asuminen, lääkkeiden ja sairaalamaksujen alemmat maksukatot, lisätukea pienituloisille ja yksinhuoltajaperheille.

Puhtaampi luonto tuleville sukupolville

 • Vaalitaan luontoa, myös kaupungeissa. Monimuotoiset metsät ovat paitsi hiilinielu, myös huolinielu, jossa oleskelu tutkitusti lisää hyvinvointia.
 • Muovinkierrätys osaksi arkea helpoilla keräyspisteillä. Muovin vähentäminen ja korvaaminen suomalaisella biotalouden tuotteilla.
 • Kestävä ja puhdas kotimainen ruoantuotanto. Lähiruoka ja ympäristöystävälliset valinnat helpoksi kuluttajalle ja painopisteiksi julkisiin hankintoihin.
 • Suomesta ilmastonmuutoksen hillitsemisen edelläkävijä. Tutkimuksella, kehityksellä ja investoinneilla työtä ja kasvua Suomeen ja vientiä meiltä maailmalle.
 • Kestävää ja ilmastoystävällistä puurakentamista. Metsistä arvokkaita puutuotteita, uusia biomateriaaleja ja kestävää bioenergiaa.
 • Irti fossiilitaloudesta uusiutuvilla energiamuodoilla ja energiatehokkuudella. Ydinvoima siirtymäajan ratkaisuna.

Kohti paremminvointiyhteiskuntaa

 • Lisää liikettä arkeen. Liikkumattomuus tulee kalliiksi yksilölle ja yhteiskunnalle. Kannustetaan liikuntaan ja kehitetään lähiliikuntapaikkoja, ulkoilureittejä ja kansallispuistoja.
 • Harrastustakuu torjuu syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Jokaiselle lapselle ja ikääntyneelle mahdollisuus harrastukseen perheen varallisuudesta riippumatta.
 • Ennaltaehkäisevä tuki mielenterveydelle ja jaksamiselle. Huolehditaan hoitoonpääsystä ja tarjotaan keskusteluapua kouluissa ja työpaikoilla.
 • Matalan kynnyksen kotipalvelut perheiden tueksi. Kotitalousvähennys mahdolliseksi myös heille, joilla ei ole verotettavaa työtuloa.
 • Huolenpitoa huolenpitäjistä. Omaishoitajien, vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden jaksaminen on edellytys hyvälle hoidolle.

******************************************************************

Vaaliteemani kuntavaaleissa 2017 Espoossa

Hyvinvoiva arki

Ratkaistaan homekouluongelmat

Pelastetaan lähimetsämme

Turvataan lähiliikuntamahdollisuudet

Pienet ryhmä- ja luokkakoot takaavat laadukkaan opetuksen

Edistetään kestävää kehitystä

Yhteisöllisempi arki

Asukkaat tietävät parhaiten: lähiyhteisöt paremmin mukaan kaupunkisuunnitteluun

Edistetään yrittäjyyttä: tuki, neuvonta ja kaupungin yhteiskäyttötiloja start-upeille

Annetaan mahdollisuus elävään kaupunkikulttuuriin, -tapahtumiin ja -aktiivisuuteen ruohonjuuritasolla

Vähennetään ikääntyvien yksinäisyyttä esimerkiksi tarjoamalla ryhmäasumista

Sujuvampi arki

Pyörätieverkosto kuntoon

HSL-lippuhinnat halvemmaksi

Laaditaan kattavat joukkoliikenneyhteydet matkustajien toiveiden mukaan

Toimiva liityntäpysäköinti autoille ja pyörille

Lapsille mahdollisuus lähipäivähoitoon, lähikouluihin ja iltapäiväkerhoihin