Vaaliteemat

Minulle tärkeitä asioita politiikassa ovat muun muassa luonto, liikunta, kestävä kehitys, tasa-arvo, sivistys, lähipalvelut, yhteisöllisyys,  lapsiperheet ja sujuva liikenne. Tässä on muutamia vaaliteemojani:

Hyvinvoiva arki

 • Ratkaistaan homekouluongelmat
 • Pelastetaan lähimetsämme
 • Turvataan lähiliikuntamahdollisuudet
 • Edistetään kestävää kehitystä
 • Pienet ryhmä- ja luokkakoot takaavat laadukkaan opetuksen

Yhteisöllisempi arki

 • Asukkaat tietävät parhaiten: lähiyhteisöt paremmin mukaan kaupunkisuunnitteluun
 • Edistetään yrittäjyyttä: tuki, neuvonta ja kaupungin yhteiskäyttötiloja start-upeille
 • Vähennetään ikääntyvien yksinäisyyttä esimerkiksi tarjoamalla ryhmäasumista
 • Annetaan mahdollisuus elävään kaupunkikulttuuriin, -tapahtumiin ja -aktiivisuuteen ruohonjuuritasolla

Sujuvampi arki

 • Pyörätieverkosto kuntoon
 • HSL-lippuhinnat halvemmaksi
 • Laaditaan kattavat joukkoliikenneyhteydet matkustajien toiveiden mukaan
 • Toimiva liityntäpysäköinti autoille ja pyörille länsimetron ja rantaradan varrella
 • Lapsille mahdollisuus lähipäivähoitoon, lähikouluihin ja iltapäiväkerhoihin