Vaaliteemat

Vaaliteemani kuntavaaleissa 2021 Espoossa

Unelmieni Espoo on…

…lapsiystävällinen

 • Homekoulut ja -päiväkodit kuntoon
 • Pienet ryhmäkoot ja riittävästi pätevää henkilökuntaa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa
 • Päivähoitopaikka saatava läheltä kotia ja aloituksen oltava mahdollista ympäri vuoden
 • Asukaspuistot, kerhot ja pikkukoululaisten iltapäivätoiminta turvattava
 • Kotihoidon tuen Espoo-lisä säilytettävä ja laajennettava myös perheille, joiden isosisarukset ovat varhaiskasvatuksessa, mutta nuorimmainen kotihoidossa
 • Matalan kynnyksen kotipalvelut perheille

…ihmisen kokoinen

 • Kaikkea ei pidä keskittää isoihin keskuksiin. Lähikirjastot ja -neuvolat, pienet koulut ja ryhmäperhepäiväkodit säilytettävä
 • Lisää pientalotontteja ja pientaloja
 • Koko Espoota kehitettävä, ei vain radanvarsia
 • Asukkaiden toiveita kuunneltava paremmin kaupunkisuunnittelussa
 • Palautetaan suorat bussilinjat – pelkkä liityntäliikenne ei riitä

…liikunnallinen ja luonnonläheinen

 • Lähiluonto säästettävä kaavoituksessa
 • Luontohelmet kuten Nuuksio, järvet, rantaraitti ja Espoon keskuspuisto turvattava
 • Lähiliikuntapaikat kuntoon aina ulkopunttiksista uimahalleihin
 • Pyörätieverkostoa kehitettävä

Mistä rahat?

 • Teknologia-, yritys- ja innovaatiomyönteinen Espoo houkuttelee myös kansainvälisiä osaajia
 • Kohdennetaan työllisyystoimia heikosti työllistyneille ryhmille
 • Maltillinen 0,25 %-yksikön veronkorotus
 • Lykätään isoja infrainvestointeja, kuten Espoonväylää

******************************************************************

Vaaliteemani eduskuntavaaleissa 2019 Uudellamaalla

Lapsiystävällisempi Suomi

 • Laatu etusijalla varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Pienemmät ryhmäkoot, riittävästi pätevää henkilökuntaa sekä terveet ja turvalliset tilat lähellä lapsen kotia.
 • Perheystävällinen työelämä syntyy joustoista. Osa-aikatöiden ja etätöiden kulttuuri Suomeen. Perhevapaiden käyttö joustavaksi lapsen ensimmäisiin kouluvuosiin asti.
 • Perhevapaauudistus perheiden ehdoilla, ei vain työelämän. Tavoitteena lapsen etu ja oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa. Isyysvapaat pidemmiksi, muttei äitiys- ja vanhempainvapaiden kustannuksella. Kotihoidon tuen taso suuremmaksi alussa ja portaittain pienemmäksi loppua kohden.
 • Lapsiperheköyhyys vaatii toimia. Kohtuuhintainen asuminen, lääkkeiden ja sairaalamaksujen alemmat maksukatot, lisätukea pienituloisille ja yksinhuoltajaperheille.

Puhtaampi luonto tuleville sukupolville

 • Vaalitaan luontoa, myös kaupungeissa. Monimuotoiset metsät ovat paitsi hiilinielu, myös huolinielu, jossa oleskelu tutkitusti lisää hyvinvointia.
 • Muovinkierrätys osaksi arkea helpoilla keräyspisteillä. Muovin vähentäminen ja korvaaminen suomalaisella biotalouden tuotteilla.
 • Kestävä ja puhdas kotimainen ruoantuotanto. Lähiruoka ja ympäristöystävälliset valinnat helpoksi kuluttajalle ja painopisteiksi julkisiin hankintoihin.
 • Suomesta ilmastonmuutoksen hillitsemisen edelläkävijä. Tutkimuksella, kehityksellä ja investoinneilla työtä ja kasvua Suomeen ja vientiä meiltä maailmalle.
 • Kestävää ja ilmastoystävällistä puurakentamista. Metsistä arvokkaita puutuotteita, uusia biomateriaaleja ja kestävää bioenergiaa.
 • Irti fossiilitaloudesta uusiutuvilla energiamuodoilla ja energiatehokkuudella. Ydinvoima siirtymäajan ratkaisuna.

Kohti paremminvointiyhteiskuntaa

 • Lisää liikettä arkeen. Liikkumattomuus tulee kalliiksi yksilölle ja yhteiskunnalle. Kannustetaan liikuntaan ja kehitetään lähiliikuntapaikkoja, ulkoilureittejä ja kansallispuistoja.
 • Harrastustakuu torjuu syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Jokaiselle lapselle ja ikääntyneelle mahdollisuus harrastukseen perheen varallisuudesta riippumatta.
 • Ennaltaehkäisevä tuki mielenterveydelle ja jaksamiselle. Huolehditaan hoitoonpääsystä ja tarjotaan keskusteluapua kouluissa ja työpaikoilla.
 • Matalan kynnyksen kotipalvelut perheiden tueksi. Kotitalousvähennys mahdolliseksi myös heille, joilla ei ole verotettavaa työtuloa.
 • Huolenpitoa huolenpitäjistä. Omaishoitajien, vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden jaksaminen on edellytys hyvälle hoidolle.

Mistä rahat?

Työllisyyden kasvu. Työntekoon kannustava perusturva.
Työperäinen maahanmuutto. Pidemmät työurat. Haittaverojen korotus.
Tehottomaksi todettujen ja ympäristölle haitallisten yritystukien leikkaus.