Valtuustoaloite avustajaresurssien tarpeen selvittämisestä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmiin, joissa on runsaasti vieraskielisiä lapsia

20.5.2019

Espoon asukasluku on viime vuosina kasvanut voimakkaasti; suurelta osin maahanmuuton ansiosta. Espoossa onkin nykyisellään useita varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetusryhmiä, joissa muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvia lapsia on jopa yli 50 %.

Tällaisessa ryhmässä on ehdottoman välttämätöntä, että aikuisilla on aikaa kuunnella lapsia, keskustella heidän kanssaan ja olla läsnä myös lasten keskinäisessä kommunikaatiossa. Aikuisen aika ja tuki on merkittävä tuki myös suomen- ja ruotsinkielisten lasten kehittymiselle.

Varsinkin varhaiskasvatuksessa on kuitenkin jatkuva pula pätevästä henkilökunnasta. Varhaiskasvatuksen yksiköistä on myös vähennetty avustavaa henkilöstöä. Sekä varhaiskasvatuksen opettajat että lastenhoitajat tekevät nykyisin tilojen siistimiseen ja ruokailuun liittyviä tehtäviä. Tämä aika on luonnollisesti pois lasten kanssa vietetystä ajasta.

Peruskoulussa muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien oppilaiden määrä yleisopetuksen ryhmässä ei ole peruste koulunkäyntiavustajien resurssille. Kuitenkin kuuntelevan, ohjaavan ja asioita selkeyttävän aikuisen tarve olisi usein suuri oppitunneilla, ruokailussa, välitunneilla, retkillä ja siirtymätilanteissa.

Espoossa on hyvin järjestetty maahanmuuttajien valmistava opetus ja peruskoulun puolella myös S2-opetuksen on satsattu, mutta uskomme, että sekä äidinkielenään suomen- ja ruotsinkieliset että jotain muuta kieltä äidinkielenään puhuvat hyötyisivät avustajien lisäresurssista.

Peruskoulun osalta on lisäksi huomattava, että Espoon tavoitteena on vähentää luokkamuotoista erityisopetusta integroimalla oppilaat yleisopetukseen. Riittävillä resursseilla turvataan laadukas opetus ja opettajien jaksaminen kaikissa opetusryhmissä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että sivistystoimi antaa valtuustolle selvityksen siitä, kuinka paljon Espoon varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun yleisopetuksessa on ryhmiä, joissa on runsaasti muita kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia ja siitä, kuinka sellaisissa ryhmissä kaikille lapsille turvataan riittävä tuki.

Toivomme, että valtuustolle esitetään myös kustannusarvio siitä, paljonko maksaisi avustajaresurssin palkkaaminen näihin ryhmiin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Espoossa 20.5.2019

Sara Saramäki ja Riikka Pakarinen (kesk.)

+ 44 muuta valtuutettua

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *